"Webcastleri izlemek için konuşmacıların yanındaki butonuna tıklayınız. "
BİLİMSEL PROGRAM

11 Mart 2010 Perşembe
13:00-14:00 Varış ve Kayıt
14:45 AÇILIŞ
M. Alpay Ateş
15:00-16:00 KONFERANS
  Soundar Regunathan
Moderatör: Feyza Arıcıoğlu
  Agmatin: çok işlevli yeni bir endojen molekül
16:00-16:30 Çay - Kahve arası
16:30-18:00 M*-1: Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde son algoritmalar
  Tartışmacı Moderatörler: Erdal Işık, İsmail Ak
 
Şizofreni Özcan Uzun
Duygudurum Bozukluklukları Haluk Savaş
Anksiyete Bozuklukları Nesrin Dilbaz
Bağımlılıklar ve ağrı bozuklukları Tahir Tellioğlu
18:00-18:45 KONFERANS
  Angelos Halaris
Moderatör: Sunar Birsöz
  Depresyonda kardiyovasküler disfonksiyon: tedavinin etkileri
19:00-19:30
Öğrenilenlerin değerlendirilmesi M. Alpay Ateş
20:00-21:00 Hoş geldiniz resepsiyonu
 
12 Mart 2010 Cuma
08:00-19:00 Kayıt
09:00-10:45 M-2: Epigenetikten genetiğe, farmakogenetiğe: mental sağlık yazgı mı, kazanım mı?
  Tartışmacı Moderatörler: M. Emin Ceylan, Cengiz Başoğlu
 
Ruhsal bozuklukların etyopatogenezinde genetik mi, epigenetik mi önemlidir?
 
Hasan Herken
Niçin her ilaç herkeste aynı etkiyi yapmıyor?
Kişiye özel ilaç uygulamasında farmakogenetiğin önemi
 
Ümit Yaşar
Psikofarmakolojide ilaç etkileşmeleri sonucu karşılaşılan malpraktis örnekleri: yapılmaması gerekenler
 
Selçuk Kırlı
Psikotroplar dışındaki ilaçların psikiyatrik yan etkileri: yan etkileri provoke eden durumlar ve yan etkilerin yönetimi
 
Nazan Aydın
10:45-11:00 Çay - Kahve arası
11:00-12:00 KONFERANS
  John Krystal
Moderatör: İlhan Yargıç
  Glutamat ve alkolizme yatkınlık: yeni tedavi yaklaşımlarına dair içgörüler
12:15-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Endüstrisi Destekli Uydu Sempozyumu (Janssen Cilag)
Şizofreni Tedavisinde Fark Yaratılabilir mi?

Panelistler:
Nesrin Dilbaz
Ali Saffet Gönül
Ömer Aydemir

Moderatör:
Oğuz Karamustafalıoğlu
14:00-14:30 Çay - Kahve arası
14:30-16:30 M-3: Psikiyatrik bozuklukların etyopatogenezinde yeni açılımlar, yeni gelişmeler, yeni ufuklar: agmatin, glutamat, dopamin ve ötesi
  Tartışmacı Moderatörler: Feyza Arıcıoğlu, Serdar Dursun
 
Nöropsikiyatrik bozukluklarda agmatinerjik sistem
 
Soundar Regunathan
Glutamat, prefrontal korteks ve şizofreni:
dopaminerjik antipsikotiklere alternatif arayışları
 
John Krsytal
Psikofarmakolojide yeni açılımlar, yeni ufuklar:
parsiyel agonistlerin bağımlılık tedavisinde kullanımları
 
Tahir Tellioğlu
Yeni psikoterapötik ajanlar geliştirmede translasyonel  yaklaşımlar
 
Angelos Halaris
16:30-17:00 ARA
17:00-18:00 KONFERANS
  Joseph Zohar
Moderatör: Oğuz Karamustafalıoğlu
  TSSB’de mitlere meydan okumak: erken ve uzun dönem psikofarmakolojik girişimler üzerine odaklanma
18:00-18:30
Öğrenilenlerin değerlendirilmesi

M. Alpay Ateş

20:30-22:00 Çalışma grupları, kurs ve diğer bilimsel etkinlikler
  KURS VE WORKSHOPLAR
Salon 1 C-2: Joseph Zohar - Oğuz Karamustafalıoğlu OKB ve tedavisi: Yeni konseptler ve yeni yaklaşımlar
Salon 2 W*-1: Tahir Tellioğlu Bağımlılık ve ağrı: Bağımlılık olgularını erken yakalama ve tedavi etme, bunları yaparken gerçekten ağrısı olan hastaları, madde bağımlılarından ayırt edebilme teknikleri
Salon 3 C*-1: Serdar Dursun Bilimsel araştırma projesi hazırlamanın temel prensipleri ve grant alma
 
13 Mart 2010 Cumartesi
09:00-10:30 M-4: Etkin ve eleştirel gözle bilimsel makale okuma, başarılı araştırma yapma, makale hazırlama ve yayına hazırlama teknikleri
  Tartışmacı Moderatörler: Samet Köse, Tahir Tellioğlu
 
Bilimsel makaleleri eleştirel gözle okuma nasıl olmalıdır?
 
Rasim Somer Diler
Bilimsel araştırmalarda doğru yöntem kurma ve sık karşılaşılan hatalar
 
Selim Kılıç
Bilimsel araştırmalarda istatistik: temel ilkeler ve sık karşılaşılan tuzaklar. İstatistik biliminin kötüye kullanıldığı durumlar nasıl saptanabilir?
 
Cengiz Han Açıkel
Bilimsel makale hazırlamanın doğru ve etkili teknikleri
 
Murad Atmaca
10:30-11:00 Çay - Kahve arası
11:00-12:00 Endüstrisi Destekli Uydu Sempozyumu (BMS)
Majör Depresif Bozuklukta Antidepresan Tedavisine Yetersiz Yanıt Alınan Hastaların Yönetimi

Konuşmacı: George I. Papakostas
Tedavi dirençli depresyon çalışmaları bölümü direktörü
Massachusetts Hastahanesi, Psikiyatri,
Harvard Tıp Fakültesi Psikiyatri Doçenti

Moderatör: Mesut Çetin
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Endüstri Destekli Uydu Sempozyumu (AstraZeneca)
Kısa ve Uzun Dönemli Şizofreni Tedavisinde İyileştirmeler Nasıl Olabilir?
Konuşmacı: Joseph Peuskens
Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Başkanı ve
Saint Jozef Kortenberg Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Direktörü

Moderatör: Oğuz Karamustafalıoğlu
14:00-14:30 Çay - Kahve arası
14:30-16:30 M-5: Psikiyatri pratiğinde sık karşılaşılan, ancak az bilinen durumlar ve yönetimleri
  Tartışmacı Moderatörler: Engin Eker, Servet Ebrinç
 
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve dürtü kontrol bozukluklarında tedavinin mizaçlara yönelik olarak modifikasyonu
 
Tümer Türkbay
Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda en son tedavi yaklaşımları. Stimülanların bağımlılık potansiyelleri, belli başlı yan etkileri ve bunlarla başetme.Yaşam boyu stimülanların kullanım ilkeleri
 
İlhan Yargıç
Alkol bağımlısı hastalarının ayaktan veya yatarak tedavileri arasındaki farklar. Alkol ve madde bağımlılığının psikofarmakolojisinde temel prensipler
 
Cüneyt Evren
Demans hastalarında tedaviye yanıtı değerlendirme, kombinasyonlar ve ilaç sonlandırmayı değerlendirebilme
 
Işın Baral Kulaksızoğlu
16:30-17:00 ARA
17:00-18:00 KONFERANS
  Rasim Somer Diler
Moderatör: Bengi Semerci
  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve bipolar bozukluk ayırıcı tanısı ve komorbid durumlarda tedavi yaklaşımları
18:00-19:00 KONFERANS
  Serdar Dursun
Moderatör
: Atila Erol
  Antipsikotik ilaçlarla tedavi sırasında bir ilaçtan diğerine geçişin nörobilimsel ve klinik temelleri
19:00-19:30
Öğrenilenlerin değerlendirilmesi

Ayhan Algül

20:30-22:00 Çalışma grupları, kurs ve diğer bilimsel etkinlikler
  KURS VE WORKSHOPLAR
Salon 1 C-3: Axel Würz Konversiyon bozukluğunda tedavi seçenekleri
Salon 2 W-2: Rasim Somer Diler Çocuklarda bipolar depresyon: Tanı mı zor, tedavi mi?
Salon 3 W-3: Samet Köse Tedaviye dirençli depresyonda Transkraniyel Manyetik Stimülasyon (rTMS)
 
14 Mart 2010 Pazar
09:00-10:45 M-6: Psikiyatrik bozuklukların erken tanısı ve tedavinin takibinde nörogörüntüleme ve pratikte kullanımı
  Tartışmacı Moderatörler: Kâzım Yazıcı, Kemal Sayar
 
Bir beyin entegrasyon bozukluğu olarak psikoz
 
Jack Foucher
Nörogörüntülemede gelinen nokta ve nörogörüntüleme neler vadediyor? Geleceğe projeksiyonlar
 
Gözde Ünal
Günümüzde erken tanıda prediktör olarak nörogörüntüleme (Alzheimer hastalığı, v.b.) ne kadar geçerli olabilir? Tedavinin beyindeki izleri
 
Ali Saffet Gönül
Psikiyatrik beyin görüntüleme: kavramsal konular ve klinik uygulamada vadettikleri
 
Samet Köse
10:45-11:00
Öğrenilenlerin değerlendirilmesi

Ayhan Algül

11:00 Kapanış
   

* M: Modül
* C: Kurs
* W: Çalışma grubu

 
  LookUs & Online Makale

Psikofarmakoloji Sayaç