"Webcastleri izlemek için konuşmacıların yanındaki butonuna tıklayınız. "
ANA KONULAR
 • Psikiyatride geçerliliği kabul gören en son tedavi algoritmaları
 • Psikiyatri pratiğinde sık karşılaşılan, ancak az bilinen sendromlar ve yönetimleri
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve bipolar bozukluk ayırıcı tanısı ve komorbid durumlarda tedavi yaklaşımları
 • DEHB ve dürtü kontrol bozuklukları komorbiditesi ve tedavi seçenekleri
 • Hipertimik ve depresif mizaçta tedavi ilkeleri
 • Dirençli psikozlarda tedavi yaklaşımları ve nereye kadar ilaç kombinasyonu yapılmalıdır? Akılcı çoklu antipsikotik kullanımın incelikleri ve dikkat edilmesi gerekenler
 • Benzodiyazepin kullanımının sınırları, kullanılmayacak hasta profili, değişik hasta gruplarında kullanım doz ve süresi. Antidepresanlar kadar rahat yazılabilmeli mi ?
 • Psikiyatride karşılanmış ve karşılanmamış ihtiyaçlar
 • Antidepresan kullanımı ne kadar sürdürülmeli? "Mental diyabet " kavramı,
 • Psikotropların EKT tedavisi sırasında ve sonrasında kullanımları, akılcı ilaç seçimi nasıl olmalı? İnvaziv girişim olmadan beyin bölgelerine spesifik modifiye EKT mümkün mü?
 • Psikotrop ilaçların yol açtığı cinsel işlev bozukluklarıyla baş etme yolları
 • Alkol madde bağımlısı hastalarının ayaktan veya yatarak tedavileri arasındaki farklar. Alkol ve madde bağımlılığının psikofarmakolojisinde temel prensipler
 • Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda tedavi yaklaşımları
 • Demans hastalarında tedaviye yanıtı değerlendirme, kombinasyonlar ve ilaç sonlandırmayı değerlendirebilme
 • Epigenetikten genetiğe: Mental sağlık, yazgı mı , kazanım mı?
 • Farmakogenetik; bireylerde tedavi etkinliklerinin farklılığı.Genetik polimorfizmin kliniğe ve tedaviye yansımaları
 • SSRI'ların birbirlerinden farkları: Hangi SSRI hangi hastada tercih edilmeli?
 • Atipik antipsikotiklerin birbirlerinden farklılıkları: Hangi atipik hangi hastada seçilmelidir?
 • Psikotroplar dışındaki ilaçların psikiyatrik yan etkileri : Yan etkileri provoke eden durumlar ve yan etkilerin yönetimi.
 • Psikofarmakolojide ilaç etkileşmeleri sonucu yaşanan sorunlar, malpraktis örnekleri, yapılmaması gerekenler.
 • Özel durumlarda psikofarmakolojik tedavinin ilkeleri:
 • Özel durumlarda psikotrop ilaç kullanımı ( karaciğer, böbrek ve kalp hastalıkları,gebelik ve emzirme dönemleri)
 • Nörolojik sendromlarda psikofarmakolojik tedavi (inme, Parkinson hastalığı, epilepsi, multipl skleroz, myastenia gravis, migren gibi)
 • Yaşlılarda antipsikotik ve antidepresan kullanımı ilkeleri
 • Çocuk ve ergenlerde antipsikotik ve antidepresan kullanımı ilkeleri
 • Stimülanlar bağımlılık yapar mı? Belli başlı yan etkileri ve bunlarla başetme. Yaşam boyu stimülanların kullanımı ilkeleri
 • Etkin ve eleştirel gözle bilimsel makale okuma ve doğru, etkili bilimsel makale hazırlama teknikleri
 • Etkin ve eleştirel gözle bilimsel makale okuma nedir?
 • Bilimsel araştırmalarda doğru yöntem kurma ve sık karşılaşılan hatalar
 • Bilimsel araştırmalarda istatistik: Temel ilkeler ve sık karşılaşılan tuzaklar. İstatistiğin kötüye kullanıldığı durumlar.
 • Doğru ve etkili bilimsel makale hazırlama teknikleri
 
  LookUs & Online Makale

Psikofarmakoloji Sayaç